Flugsnappare

Svartvit flugsnappare.
© Steve Dahlfors

Den svartvita flugsnapparen kommer några veckor efter att mesar påbörjat sin häckning. Är det ont om lediga holkar drar den sig inte för att köra ut mesar som redan har ägg eller ungar. Flugsnapparen bygger då sitt bo ovanpå mesarnas bo. Men det är inte alltid det lyckas. I somras hittade jag en döende svartvit hane på bokanten i en holk och bredvid låg en talgoxhona och ruvade. Den svartvita flugsnapparen gillar mesholkar med 30 mm ingångshål.Köp holkar för svartvit flugsnappare – se under "Övrigt" eller klicka här.

Den grå flugsnapparen är inte lika känd som sin släkting den svartvita flugsnapparen. Detta kan bero på att den normalt inte bygger i holk utan att den bygger sitt bo lite annorlunda. Den väljer andra ställen som t ex på en stege som hänger på en vägg, på en träbjälke under ett tak. Ett bo har jag hittat i en timrad korsknut ca 80 cm från marken där en bit av knuten var borta.

Grå flugsnappare.
© Steve Dahlfors

Jag har gjort en bohylla som jag sätter på en vägg några dm under taket. I den har jag lyckats få den grå flugsnapparen att häcka flera gånger.

Materialspecifikation:
2 st 22 x 120 x 145
2 st 22 x 45 x 100
1 st 22 x 45 x 145

Bohylla med häckning av grå flugsnappare.
© Erik Arbinger