Mesar

De flesta av mesarna går att få att häcka i holkar. Några av dem mycket enkelt och andra mera motvilligt. Talgoxe och blåmes är vanliga holkhäckare och svartmesen går också att få i holk ganska lätt. Entitan däremot har jag haft ca 5 kullar under årens lopp men det kan också bero på att jag inte haft holkar i rätt biotoper. Tofsmesen bygger ogärna i holk, den vill helst hacka ur sitt eget hål i något murket lövträd. I nödfall går den i holk och jag har haft tre häckningar under mina 45 år. Talltitan har jag aldrig fått i holk.

Talgoxe.
© Steve Dahlfors

Blåmes.
© Steve Dahlfors

Materialspecifikation på mina mesholkar:
1 st framstycke 22 x 95 x 260
1 st bakstycke 22 x 95 x 320
1 st golv 22 x 95 x 100
1 st gavel 22 x 145 x 540 (snedkapas 260/280)
1 st tak 22 x 145 x 180

Lägg grova sidan inåt. Om spik eller skruv sätts mitt
emot varandra i överkant framstycke får man
öppningsbart framstycke. Görs enklast genom att
samborra gavlar före hopsättning. Ingångshålet gör
jag 30 mm utom till blåmes och svartmes som vill ha
27 mm.Köp mesholkar – se under "Övrigt" eller klicka här.

Mesholk som blivit sönderhackad av större hackspett och
halvsulad med påskruvad lös bit.
© Erik Arbinger

© Erik Arbinger

Det är en ständig kamp mellan talgoxe och svartvit-
flugsnappare om holkar. Oftast är det den sistnämnda
som segrar. I det här fallet blev utgången den motsatta.
På kanten av talgoxens bobale ligger en död svartvit-
flugsnapparhane medan talgoxens kull håller på att
kläckas.

Gammal mesholk.
© Erik Arbinger

En mesholk från år 1975 som hyst många mes- och
svartvit flugsnapparhäckningar genom åren och den är i
bruk fortfarande.

Tofsmes.
© Thomas Danielson

Tofsmesholk.
© Erik Arbinger

I djupa granskogen sitter denna mesholk sedan 20 år.
År 2003 häckade tofsmesen här och kullen var den
enda ringmärkta i landet.

Entita.
© Jan Joråd

Svartmes.
© Börge Pettersson