Ringmärkning

En duvhök blir ringmärkt.
© Carl-Gustaf Rosén

Ringar för fågelmärkning. Ringen till höger är för kungsörn och havsörn.
© Ringmärkningscentralen

Sedan tidigt 1970-tal har jag ringmärkt fåglar tillsammans med min kompis Åke Englund (359) Arbrå. Jag hade ingen egen licens på den tiden utan det var Åke som stod för ringar och kunskap. Det var mest ringmärkning av mesar och svartvit flugsnappare i holkar som stora skogsbolag satt ut på sina marker. Det var också på den här tiden jag själv började bygga holkar i större serier som jag sedan satte vid familjens stuga vid Galvsjön i Arbrå. Idag har jag över 300 holkar här.

År 2002 sökte jag och fick egen ringmärkarlicens på holkfåglar. Jag behövde en egen licens för jag hade under många år tillverkat holkar och satt ut i Mariefredsskogarna med omnejd. Idag har jag ca 1 600 holkar här.

Varje fågel som ringmärks får ett eget specifikt nummer. Det gör att om fågeln senare fångas eller hittas får jag som ringmärkare reda på detta om upphittaren rapporterar detta till ringmärkningscentralen i respektive land. Jag har fått flera återfynd från Frankrike under höstflyttningen. En göktyteunge som jag ringmärkte på Ärnäs Gård hittades i Pyrenéerna i s Frankrike och en svartvit flugsnapparunge från Kärrlången hittades i närheten av Bordeaux. En talgoxe från Fredrikshall flög till Köpenhamn.

Årsantal ringmärkta
Art / år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Summa
Duvhök
0
81
20
0
0
0
0
0
0
0
101
Sparvhök
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
6
Ormvråk
0
34
3
0
0
0
0
0
0
0
37
Tofsvipa
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
Tornseglare
0
0
0
0
1
0
6
7
3
0
17
Göktyta
0
30
159
158
163
218
280
264
392
477
2141
Större hackspett
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Mindre hackspett
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Rödhake
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
Rödstjärt
0
1
9
16
0
2
0
0
0
0
28
Koltrast
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
Grå flugsnappare
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
10
Svartvit flugsnappare
565
1016
392
390
454
746
774
168
194
25
4724
Entita
0
8
6
8
0
0
0
0
0
0
22
Tofsmes
0
6 */
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Svartmes
63
109
17
53
24
7
10
1
0
0
284
Blåmes
180
806
415
329
349
200
85
18
0
0
2382
Talgoxe
409
1233
845
821
1294
652
0
0
0
0
5254
Nötväcka
0
18
11
13
31
44
0
27
22
0
166
Trädkrypare
0
0
5
0
6
0
0
0
0
0
11
Stare
0
1
1
0
0
0
0
7
0
4
13
Pilfink
0
7
2
10
26
7
11
6
7
0
76
Summa:
1230
3357
1888
1798
2348
1878
1174
498
623
506
15300

Röd text = Årsbästa.
*/ = Enda ringmärkta tofsmeskullen i landet det året.

Ringmärkningen i Sverige administreras av Naturhistoriska riksmuseet och avdelningen Ringmärkningscentralen. Det är av dem jag får mina ringar och till dem jag rapporterar mina märkningar. Förutom våra fågelstationer så är vi ca 250 privata ringmärkare i landet som ringmärker fåglar.

Anledningen till att vi ringmärker fåglar är att vi vill lära oss mer om fåglar och deras beteende. Hur kan t ex flyttfåglar hitta vägen? Hur kan flyttfåglar veta att de måste stanna några veckor och lägga på sig fett innan man flyger över Saharaöknen?

Det är därför mycket intressant att hålla på med ringmärkning av fåglar.

En vuxen göktyta blir ringmärkt.
© Erik Arbinger