Stare

Stare.
© Steve Dahlfors

Staren verkar minska i antal de senaste åren. Säkert behöver också den hjälp med holkar. Den vill helst ha sin holk ganska högt, minst 3 meter från mark men undantag finns. År 2004 hade jag en häckning på 2 m höjd.

Materialspecifikation:
1 st framstycke 22 x 145 x 300 (ingångshål diam 50 mm)
1 st bakstycke 22 x 145 x 370
1 st golv 22 x 145 x 150
1 st gavlar 22 x 195 x 630 (snedkapas 300/330)
1 st tak 22 x 195 x 240

Vänd grova sidan inåt.

Starholkar i kanten på en öppen yta där staren ofta
födosöker.
© Erik Arbinger