Ugglor

Sparvuggla

Sparvuggleholk med framstycke av naturstam. Här har
nötväckan varit snabb och lagt beslag på holken och
murat igen ingångshålet till sin storlek.
© Erik Arbinger

Holkrekommendation:
Botten invändigt 150x150 mm
Höjd invändigt 500 mm
Höjd bohålets nedre kant - botten 350-400 mm
Ingångshål diameter 45-48 mm
Ingångshålets djup 50 - 100 mm
Höjd över mark 1,5 - 6 meter

En mycket viktig detalj på holken är det djupa ingångshålet. Ett djupare hål ökar chansen till häckning. Därför kan man till framstycket ta ytved som blir över vid sågning av brädor.

Holken bör också vara ljustät för att sparvugglan skall trivas.

Man bör fylla holken med drygt två liter spån eftersom sparvugglan inte själv bär in något bomaterial.

Holkar till sparvugglan kan sättas ut två och två med ca 100 meters mellanrum så får ugglan en häckningsholk och en bytesholk.

Framstycke till sparvugglan.
© Erik Arbinger

En fallen sälg tas tillvara och med
motorsåg klyvs stammen. Därefter
hyvlas, bandsågas och borras biten.
55 cm av sälgen har blivit två fina
framstycken med långt ingångshål.

Sparvuggla.
© Magnus Unger

Om du vill höra hur en sparvuggla låter, klicka här.

Slaguggla

Holkrekommendation:
Botten invändigt 300x300 mm
Höjd invändigt 650 mm
Höjd bohålets nedre kant - botten 450 mm
Ingångshål 200x300 mm
Tittspringa 50x200 mm
Höjd över mark 4 - 6 meter

Holken bör fyllas med tio liter spån eftersom slagugglan inte själv bär in något bomaterial.

Slagugglans häckning är direkt beroende av tillgången på huvudfödan gnagare. Vid dåliga gnagarår kan häckningar utebli helt. Det finns inte möjlighet att föda upp en kull ungar.

I en skogsridå mellan två hyggen sitter denna slaguggleholk.
© Erik Arbinger

Slagugglehona med unge.
© Åke Englund

Slaguggleunge ca 25 dar gammal.
© Åke Englund

Om du vill höra hur en slaguggla låter, klicka här.