Upphittad ring

Om du hittar en fågelring eller en ringmärkt fågel kan du göra en värdefull insats för fågelforskningen! Koppla upp dig mot Ringmärkningscentralen genom att trycka här, så får du alla instruktioner som behövs.

Kontakta mig om du vill fråga eller diskutera något:

Erik Arbinger
Ekhovsvägen 29
647 32 Mariefred
Telefon: 0159-217 77

E-post: erik.arbinger@telia.com

Långt in i de djupa Hälsingeskogarna har Åke Englund och Calle Zetterlund under 18-års tid studerat lavskrikan. I trakterna av Acktjärbo i Arbrå har man matat, ringmärkt och följt lavskrikor. Hittills är 226 st lavskrikor ringmärkta. Periodvis har man också använt radiosändare på fåglarna för att hitta det svårfunna boet samt för att studera revir och aktiviteter i reviren. Man har också studerat hur skogsavverkningar påverkat lavskrikan och deras revir.

Vill du veta mer om detta lavskrikeprojekt kontakta aaenglund@telia.com eller calle.zetterlund@helsingenet.com

Denna lavskrikehanne med ring 5129083 är 13K+ och är projektets
äldsta. Den uppnår snart åldersrekordet för lavskrikor i landet. På
höger ben har den RCs aluminiumring och en ljusblå plastring som
visar att den är ringmärkt år 1997. På vänsterben har den en grå individplastring och kombinationen är specifik för denna fågel.
© Leif Larsson